Kalender och Församlingsblad

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19
Med andelning av utbredningen av Covid-19 är mycket av verksamheten förändrad.


Från och med november undviker vi att samlas i kyrkan och återgår till att fira gudstjänst online. Ta gärna del av våra livesända gudstjänster via Facebook.


2021


Maj


Söndagen den 16
Hjälparen kommer, Ev Joh 15:26-16:4,
GT Sak 14:6-9, Ep Rom 8:16-18, Ps 33:18-22
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson

Gudstjänstledning: Mattias Andreasson


Söndagen den 23
Den heliga Anden, Ev Joh 14:25-29,
GT 1 Mos 11:1-9, Ep Apg 2:1-11, Ps 104:27-31
10.00 Webbgudstjänst.
Gull-Britt Byhlin

Sång: Stig Arvidsson och Carl-Gustav Bjursell


Söndagen den 30
Gud – Fader, Son och Ande, Ev Matt:11-25-27,
GT 5 Mos 6:4-9, Ep Apg 2:24-35, Ps 113:1-6
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Ellinor o Mattias, Stig, Birgitta

Gudstjänsledning: Stig Arvidsson


Juni


Söndagen den 6
Vårt dop, Ev Joh 3:1-8, GT Hes 36:25-28,
Ep Rom 6:3-11, Ps 66:5-12
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Anna Mållberg och
Elin Johansson Mållberg


Söndagen den 13
Kallelsen till Guds rike, Ev Luk 14:15-24,
GT Sak 3:1-7, Ep Upp 19:5-9, Ps 65:2-5
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkant