Kalender och Församlingsblad

Myråskyrkan © 2015

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19
Med andelning av utbredningen av Covid-19 är mycket av verksamheten förändrad.


Från och med september kommer vi att åter börja fira gudstjänst i Myråskyrkan med de restriktioner som gäller. Vi kommer att livesända gudstjänsterna via Facebook så de som inte har möjlighet att deltaga i kyrkan också kan vara en del i gemenskapen.


Fram tills september fortsätter vi att sända gudstjänsterna via Facebook.


Under de söndagar som vi sänder via webben är kyrkan öppen mellan 10 och 12 för bön, ljuständning och stilla andakt.


Vill du samtala med någon är du alltid välkommen att kontakta vår pastor Johanna.  


2020


September


Söndagen den 20
Ett är nödvändigt, Ev Luk 10:38-42, GT 5 Mos
4:29-31, Ep Fil 4:10-13, Ps 123
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Ann-Britt Göransson


Lördagen den 26
10.00 Föredrag av Johanna Lindar (Obs ändring av tid, ej frukost)
”Att lägga Gud på hatthyllan – om tro i
vår tid”


Söndagen den 27
Döden och livet, Ev Mark 5:35-43, GT Job 14:13-15,
Ep Fil 1:20-26, Ps 107:18-22
10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Stig Arvidsson


Oktober


Lördagen den 3
09.00 Boråsmötet 2020
i Bodakykan, se vidare på
www.borasmotet.se


Söndagen den 4
Änglarna, Ev Joh 1:47-51, Upp 12:7-12,
GT 1 Mos 28:10-17, Ep Upp 5:11-14,
Ps 103:19-22
10.00 Gudstjänst
Gunilla Eliasson
Johanna Lindar
Equmenia medverkar

Missionsförsäljning


Söndagen den 11
Lovsång, Ev Luk 19:37-40, GT Vish 7:15-22,
Jes 12:1-2, Ep Kol 3:16-17, Ps 65:9-14
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle