Kalender och Församlingsblad

Myråskyrkan © 2015

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19
Med andelning av utbredningen av Covid-19 är mycket av verksamheten förändrad.


Från och med november undviker vi att samlas i kyrkan och återgår till att fira gudstjänst online. Ta gärna del av våra livesända gudstjänster via Facebook.


2021Januari


Söndagen den 17
10.00 Missionsgudstjänst på webben
”Till jordens yttersta gräns”
Gull-Britt Byhlin och Fredrik Englund
Sång: Birgitta Felle, Stig Arvidsson,
Ellinor och Mattias Andreasson


Söndagen den 24
Jesus skapar tro, Ev Matt 8:5-13, GT 1 Kung
8:41-43, Ep Rom 1:16-17, Ps 36:6-10
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Ann-Britt Göransson


Söndagen den 31
Nåd och tjänst, Ev Matt 20:1-16, GT Jer
9:23-24, Ep 1 Kor 1:1-3, Ps 25:4-11
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Anna Mållberg, Elin Johansson-
Mållberg med barn


Februari


Söndagen den 7
Uppenbarelsens ljus, Ev Luk 2:22-40,
GT 1 Sam 1:21-28, Ep 1 Joh 1:5-7, Ps 138
10.00 Nattvardsgudstjänst på webben
Christian Kastö
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson


Söndagen den 14
Kärlekens väg, Ev Luk 18:31-43, GT Jes
52:13-15, Ep 1 Kor 13:1-13, Ps 86:5-11
10.00 Webbgudstjänst
Harald Eidering
Sång : Stig Arvidsson


Söndagen den 21
Prövningens stund, Ev Matt 4:1-11, GT 1 Mos
16:1-13, Ep Heb 4:14-16, Ps 31:2-6
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Birgit Hultgren


Onsdagen den 24
Sebastian Stakset i Borås. Ett BER arrangemang.
Se vidare kommande information.


Söndagen den 28
Den kämpande tron, Ev Matt 15:21-28,
GT 1 Mos 32:22-31, Ep 2 Kor 6:1-10, Ps 130
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång Birgitta Felle, Stig Arvidsson
Ellinor och Mattias Andreasson


Mars


Söndagen den 7
Kampen mot ondskan, Ev Luk 11:14-26,
GT 1 Sam 17:40-50, Ep Ef 5:1-9, Ps 25:12-22
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Catarina Hernström Benjaminsson