Kalender och Församlingsblad

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19

Glädjande är att vi från och med på söndag 6/6 åter kan fira gudstjänst på plats i kyrkan. De restriktioner som gäller är 50 besökare och att vi kan hålla avstånd.


Vi kommer att fortsätta sända gudstjänsterna via Facebook.


2021


Juni


Söndagen den 20
Förlorad och återfunnen, Ev Luk 15:1-7, GT
Mik 7:18-20, Ep Rom 5:6-11, Ps 119:170-176
10.00 Gudstjänst
Lise-Lotte Pyren Englund
Sång: Jenny Petrén och
Carl-Gustav Bjursell


Söndagen den 27
Den högstes profet , Ev Luk 1:5-17,
GT Jes 49:1-2, Ep Apg 19:4, Ps 96
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan


Juli


Söndagen den 4
Sänd mig, Ev Luk 5:1-11,GT Hes 1:26-2:3, 8-10
Ep 1 Tim 1:12-17, Ps 40:6-12
10.00 Gudstjänst
Tommy Holmberg
Sång: Birgitta Felle


Söndagen den 11
Efterföljelse, Ev Matt 5:20-26, GT 3 Mos
19:1-2, 13-18, Ep 1 Pet 1:13-16, Ps 15
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan


Söndagen den 18
Jesus förhärligad, Ev Matt 17:1-8, GT 2 Mos
24:12-18, Ep 2 Pet 1:16-18, Ps 89:12-18
10.00 Gudstjänst
Gull-Britt Byhlin
Sång: Birgit Hultgren


Söndagen den 25
Andlig klarsyn, Ev Matt 7:15-21, GT Mik 3:5-8
EP 1 Joh 4:1-6, GT Ps 119:30-35
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan


Augusti


Söndagen den 1
Goda förvaltare, Ev Matt 25:14-30, GT 1 Mos:
1:24-2:3, Ep 1 Pet 4:7-11, Ps 8
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Stig Arvidsson


Söndagen den 8
Nådens gåvor, Ev Joh 15:1-9, GT Jes 27:2-6,
Ep 1 Kor 12:12-26, Ps 28:6-9
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan


Söndagen den 15
Tro och liv, Ev Luk 18:9-14, GT Jes 2:12-17,
Ep Rom 3:21-28, Ps 143:6-10
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle


Söndagen den 22
Friheten i Kristus, Ev Mark 7:31-37, GT 2 Mos
4:10-17, Ep 2 Kor 3:4-8, GT Ps 145:13b-18
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Jenny Petrén och
Carl-Gustav Bjursell


Söndagen den 29
Medmänniskan, Ev Luk 10:23-37, GT 1 Mos
4:8-12, Ep 1 Joh 4:7-10, Ps 103:1-6
10.00 Gudstjänst
Elisabeth Lewin
Sång: Birgit Hultgren


September


Lördagen den 4
09.00 Frukostsamling med vår
nya regionala kyrkoledare
Elin Alm