Kalender och Församlingsblad

Myråskyrkan © 2015

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19
Med andelning av utbredningen av Covid-19 är mycket av verksamheten förändrad.


Från och med november undviker vi att samlas i kyrkan och återgår till att fira gudstjänst online. Ta gärna del av våra livesända gudstjänster via Facebook.


2020


November


Söndagen den 22
Kristi återkomst, Ev Matt 13:47-50,
GT Hes 47:6-12, Ep 1 Kor 15:22-28,
Ps 102:26-29
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Catarina Hernström-Benjaminsson


Söndagen den 29
Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, GT Sak 9:9-10,
Ep Rom 13:11-14, Ps 24
10.00 Adventsgudstjänst
Marianne Wiman
Sång: Stig Arvidsson, Birgitta Felle,
Mattias & Ellinor Andréasson


December


Söndagen den 6
Guds rike är nära, Ev Luk 21:25-36,
GT Mika 4:1-4, Ep Rom 15:4-7, Ps 85:9-14
10.00 Gudstjänst
Harald Eidering
Sång: Elin Wikström och Stina Gral


Tisdagen den 8

Styrelsemöte 19:00