Kalender och Församlingsblad

Myråskyrkan © 2015

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19
Med andelning av utbredningen av Covid-19 är mycket av verksamheten förändrad.


Från och med september kommer vi att åter börja fira gudstjänst i Myråskyrkan med de restriktioner som gäller. Vi kommer att livesända gudstjänsterna via Facebook så de som inte har möjlighet att deltaga i kyrkan också kan vara en del i gemenskapen.


2020


Oktober


Söndagen den 11
Lovsång, Ev Luk 19:37-40, GT Vish 7:15-22,
Jes 12:1-2, Ep Kol 3:16-17, Ps 65:9-14
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle


Torsdagen den 8
18.00 equmenias årsmöte


Söndagen den 11
Lovsång, Ev Luk 19:37-40, GT Vish 7:15-22,
Jes 12:1-2, Ep Kol 3:16-17, Ps 65:9-14
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle


Lördagen den 17
15.00 Församlingens årsmöte


Söndagen den 18
Trons kraft, Ev Mark 2:1-12, GT Jos 2:1-15,
Ep Heb 11:29-33, Ps 73:23-26
10.00 Årshögtid med nattvard
Johanna Lindar
Sång: Stig Arvidsson, Birgitta Felle,
Mattias & Ellinor Andréasson


Torsdagen den 22
19.00 – 20.30 Tro & Liv, bibelsamtal utifrån
söndagens texter i kyrkoåret


Söndag den 25
Att leva tillsammans, Ev Matt 13:53-57,
1 Mos 18:1-8, GT Tob 10:7-13, Ep 2 Tim 1:3-5
Ps 68:5-7
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Birgit Hultgren


Lördagen den 31
Helgonen, Ev Luk 6:20-26. GT 5 Mos 34:1-5,
Ep Hebr 12:22-24, GT Ps 126
10.00 Alla helgons dag
Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång:Stig Arvidsson


November


Söndagen den 8
Frälsningen, Ev Joh 12:35-43, GT Jes 2:2-5,
Ep 2 Pet 1:2-8, Ps 62:10-13
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Birgitta Felle


Söndagen den 15
Vaksamhet och väntan, Ev Luk 17:20-30,
GT Am 8:9-12, Ep Fil 3:20-4:1, Ps 139:1-18
10.00 Nattvardsgudstjänst
Christian Kastö
Musik: Familjen Petrén


Söndagen den 22
Kristi återkomst, Ev Matt 13:47-50,
GT Hes 47:6-12, Ep 1 Kor 15:22-28,
Ps 102:26-29
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång :Catarina Hernström-Benjaminsson


Söndagen den 29
Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, GT Sak 9:9-10,
Ep Rom 13:11-14, Ps 24
10.00 Adventsgudstjänst
Marianne Wiman
Sång: Stig Arvidsson, Birgitta Felle,
Mattias & Ellinor Andréasson


December


Söndagen den 6
Guds rike är nära, Ev Luk 21:25-36,
GT Mika 4:1-4, Ep Rom 15:4-7, Ps 85:9-14
10.00 Gudstjänst
Harald Eidering
Sång: Elin Wikström och Stina Gral