Kalender och Församlingsblad

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19
Med andelning av utbredningen av Covid-19 är mycket av verksamheten förändrad.


Från och med november undviker vi att samlas i kyrkan och återgår till att fira gudstjänst online. Ta gärna del av våra livesända gudstjänster via Facebook.


2021Februari


Söndagen den 21
Prövningens stund, Ev Matt 4:1-11, GT 1 Mos
16:1-13, Ep Heb 4:14-16, Ps 31:2-6
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Birgit Hultgren


Onsdagen den 24
Sebastian Stakset i Borås. Ett BER arrangemang.
Se vidare kommande information.


Söndagen den 28
Den kämpande tron, Ev Matt 15:21-28,
GT 1 Mos 32:22-31, Ep 2 Kor 6:1-10, Ps 130
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång Birgitta Felle, Stig Arvidsson
Ellinor och Mattias Andreasson


Mars


Söndagen den 7
Kampen mot ondskan, Ev Luk 11:14-26,
GT 1 Sam 17:40-50, Ep Ef 5:1-9, Ps 25:12-22
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Catarina Hernström Benjaminsson