Kalender

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19

Glädjande är att vi från och med på söndag 6/6 åter kan fira gudstjänst på plats i kyrkan. Vi kommer att fortsätta sända gudstjänsterna via Facebook.


2021


September


Söndagen den 26
Rik inför Gud , Ev Matt 6:19-24, GT 2 Mos
32:1-4, Ep 1 Joh 2:15-17, Ps 49:6-12
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Myråskyrkan
tillsammans med Brämhults kyrka

Predikant: Emma-Karin Palmqvist

Sång: Birgitta Felle och Stig Arvidsson,
Ellinor och Mattias Andreasson


Oktober
Söndagen den 3
10.00 Equmeniagudstjänst
Christian Kastö


Söndagen den 10
Lovsång, Ev Luk 17:11-19, GT 1 Krön 29:10-14
Ep 1 Thess 5:16-24, Ps 65:9-14
10.00 Gudstjänst med efterföljande Skördefest
Gunilla Bun, f d missionär i Kambodja
Sång Birgitta Felle


Lördagen den 16
15.00 Årsmöte följt av en gemenskap där vi äter
något gott tillsammans innan vi lyssnar till
18.00 August Petrén med Band Smoland


Söndagen den 17
Att leva tillsammans, Ev Mark 3:31-35,
GT Rut 2:8-12, Ep Apg 9:36-43, Ps 68:5-7
10.00 Årshögtid
Harald Eidering
Sång: Birgitta Felle och Stig Arvidsson
Ellinor och Mattias Andréasson
Jenny Petrén och Car-Gustav Bjursell