Kalender och Församlingsblad

Myråskyrkan © 2015

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19
Med andelning av utbredningen av Covid-19 är mycket av verksamheten förändrad.


Under sommaren firar vi inte gudstjänst i kyrkan – istället lägger vi ut inspelade andakter här på vår hemsida. Välkommen att delta där du är! För att se tidigare andakter se under meny "länkar och webbsändningar".

Under de söndagar som vi sänder via webben är kyrkan öppen mellan 10 och 12 för bön, ljuständning och still andakt.


Vill du samtala med någon är du alltid välkommen att kontakta vår pastor Johanna.  

  


2020


Maj


Pingstdagen den 31
Den Helige Anden, Ev Joh 7:37-39, Apg 2:1-11,
GT Jes 12, Ep Ef 2:17-22, Ps 104:27-31
11.00 Ekumenisk gudstjänst Livesänd ifrån Gustav Adolfskyrkan

www.svenskakyrkan.se/boras/gudstjanst-via-webben


Juni


Tisdagen den 2
18.00 Stickcafé


Söndagen den 7

Gud – Fader, Son och Ande, Ev Joh 11:18-27,
GT 1 Mos 18:1-8, Ep Apg 4:5-12, Ps 113:1-6
10.00 Gudstjänst Christian Kastö
Sång: Birgit Hultgren


Söndagen den 14 juni
Vårt dop, Ev Matt 3:11-12, GT 1 Mos 7:11-23,
Ep Apg 8:26-39, Ps 66:5-12
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan