Kalender och Församlingsblad

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19
Med andelning av utbredningen av Covid-19 är mycket av verksamheten förändrad.


Från och med november undviker vi att samlas i kyrkan och återgår till att fira gudstjänst online. Ta gärna del av våra livesända gudstjänster via Facebook.


2021


April


Onsdagen den 21
17.30 Vi hjälps åt att städa kyrktomten


Söndagen den 25
Vägen till livet, Ev Joh 16:16-22,
GT Jes 54:7-10, Ep Heb 13:12-16, Ps 147:1-7
10.00 Webbgudstjänst
Harald Eidering
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson

Gudstjänsledning: Harald Finlöf


Maj


Söndagen den 2
Att växa i tro, Ev Joh 16:5-11, GT Hos 11:1-4,
Ep 1 Joh 4:10-16, Ps 98:1-8
10.00 Webbgudstjänst
Harald Eidering
Sång: Birgit Hultgren

Gudstjänsledning: Kerstin Karlsson


Söndagen den 9
Bönen, Ev Luk 18:1-8, GT 1 Mos 18:26-32,
Ep Ef 3:14-21, Ps 13
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång : Birgitta Felle

Gudstjänsledning: Stig Arvidsson


Missionsrally Start 14:00-15:30

Klicka här finner du mer information


Söndagen den 16
Hjälparen kommer, Ev Joh 15:26-16:4,
GT Sak 14:6-9, Ep Rom 8:16-18, Ps 33:18-22
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson

Gudstjänstledning: Mattias Andreasson


Söndagen den 23
Den heliga Anden, Ev Joh 14:25-29,
GT 1 Mos 11:1-9, Ep Apg 2:1-11, Ps 104:27-31
11.00 BER planerar ekumenisk gudstjänst.
Se kommande information


Söndagen den 30
Gud – Fader, Son och Ande, Ev Matt:11-25-27,
GT 5 Mos 6:4-9, Ep Apg 2:24-35, Ps 113:1-6
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Ellinor o Mattias, Stig, Birgitta

Gudstjänsledning: Stig Arvidsson


Juni


Söndagen den 6
Vårt dop, Ev Joh 3:1-8, GT Hes 36:25-28,
Ep Rom 6:3-11, Ps 66:5-12
10.00 Webbgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Anna Mållberg och
Elin Johansson Mållberg


Söndagen den 13
Kallelsen till Guds rike, Ev Luk 14:15-24,
GT Sak 3:1-7, Ep Upp 19:5-9, Ps 65:2-5
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkant