Kalender


 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Glädjande är att vi från och med på söndag 6/6 åter kan fira gudstjänst på plats i kyrkan. Vi kommer att fortsätta sända gudstjänsterna via Facebook.


2021


Oktober


Lördagen den 16
15.00 Årsmöte följt av en gemenskap där vi äter
något gott tillsammans innan vi lyssnar till
18.00 August Petrén med Band Smoland


Söndagen den 17
Att leva tillsammans, Ev Mark 3:31-35,
GT Rut 2:8-12, Ep Apg 9:36-43, Ps 68:5-7
10.00 Årshögtid
Harald Eidering
Sång: Birgitta Felle och Stig Arvidsson
Ellinor och Mattias Andréasson
Jenny Petrén och Calle Bjursell


Torsdagen den 21
19.00 BÖN i kyrkan


Söndagen den 24
Samhällsansvar, Ev Matt 22:15-22,
GT Jer 29:4-7, Ep Rom 13:7-10, Ps 40:14-18

10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Calle Bjursell och Peo Löfgren


Torsdagen den 28
19.00 ”Kyrkan lever i mission som elden
av att brinna” ( Emil Brunner)

Samtal om hur vi går vidare med vårt
missionsarbete utifrån Equmeniakyrkans
frågeställningar


Söndag den 31
Frälsningen, Ev Matt 23:37-24:2,
GT 1 Mos 45:4-8, Ep 1 Pet 4:12-19, Ps 62:10-13
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Stig Arvidsson


November


Torsdagen den 4
BÖN i kyrkan


Söndagen den 7
Vårt evighetshopp, Ev 12:4-7, GT Hes 37:12-14
Ep Upp 22:1-5, Ps 116:1-9
10.00 Gudstjänst
Harald Eidering
Sång: Stina Grahl


Onsdagen den 10 november
14.00 RPG-Borås årsmöte i Immanuelskyrkan
15.00 ”Alla vill leva men ingen vill bli
gammal”
Kjell O Larsson


Lördagen den 13 november
09.00 Frukostsamling
med Göran Holmberg
”Bibelns böcker” och
”Guds nåd och omsorg” Ruts bok


Söndagen den 14
Vaksamhet och väntan, Ev Matt 25:1-13,
GT Sef 3:8-13, Ep Upp 3:10-13, Ps 139:1-18
10.00 Nattvardsgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Jenny Petrén och Calle Bjursell


Onsdagen den 17
15.00 Dagledigträff med Reine Jonsson
som berättar och visar bilder på
temat ”Mitt Dalarna”
(se närmare presentation sid 11)


Torsdagen den 18
19.00 BÖN i kyrkan


Söndagen den 21
Kristi återkomst, Ev Matt 25:31-46, Jes 65:17-19
Ep 2 Petr 3:8-13, Ps 102:26-29
10.00 Gudstjänst i Afrikansk Style
med BarnSamariten
Martin Larsson
Sång: Edo Bumba


Söndagen den 28
Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, Alt Joh 18:36-37
GT Sak 9:9-10, Ep Upp 3:20-22, Ps 24
10.00 1:a Adventsgudstjänst
Hans Dahlgren
Sång: Stig Arvidsson, Birgitta Felle,
Mattias & Ellinor Andreasson


December


Torsdagen den 2
19.00 BÖN i kyrkan


Söndagen den 5
Guds rike är nära, Ev Matt 13:31-34,
GT Jes 35:1-10, Ep Jak 5:7-11, Ps 85:9-14
17.00 Grötfest med Equmenia
Johanna Lindar