Kalender och Församlingsblad

Myråskyrkan © 2015

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


2020

 

Januari


Torsdagen den 23
19.00 Bön
Lördagen den 25
09.00 ”En förmiddag runt klimatet”
Frukostsamling med
Tobias Kullingsjö


Söndagen den 26
Jesus skapar tro, Ev Joh 4:46-54, GT 2 Kung
5:1-4, 9-15, Ep 2 Kor 1:3-7, Ps 36:6-10
10.00 Gudstjänst
Chritian Kastö
Sång : Ann-Britt Göransson


Tisdagen den 28
15.00 Enkel tågbiljett Aten – Jönköping
” En yttre och en inre resa”.
Eugenia Hillinge


18.00 Stick- och handarbetscafé


Februari


Installationshelg


Lördagen den 1

18.00 Välkomstfest för Johanna Lindar
och hennes familj. Varierat program och mat under kvällen.

Anmälan till Stig Arvidsson


Söndagen den 2
Uppenbarelsens ljus, Ev Luk 2:22-40, alt
Matt 13:31-33, GT Mika 7:7-8, Ep Apg 2:42-46,
Ps 138
10.00 Installationsgudstjänst av Johanna Lindar med medverkan
av Hans Dahlgren från Region Väst Equmeniakyrkan


Torsdagen den 6
19.00 Bön


Söndagen den 9
Nåd och tjänst, Ev Matt 19:27-30, GT Salomos
Vishet 11:22-26, Ep Fil 3:7-14, Ps 25:4-11
10.00 Nattvardsgudstjänst Johanna Lindar
Diktläsning: Kerstin Karlsson


Tisdagen den 11
18.00 Stick- och handarbetscafé


Söndagen den 16
Det levande ordet, Ev Joh 6:60-69,
GT Jer 23:23-29, Ep Hebr 4:12-13, Ps 33:34-9
10.00 Gudstjänst Christian Kastö
Sång:Birgit Hultgren


Torsdagen den 20
19.00 Bön


Söndagen den 23
Kärlekens väg, Ev Mark 10:32-45, GT
Höga visan 8:6-7, Ep 2 Kor 5:14-21, Ps 86:5-11
10.00 Gudstjänst Johanna Lindar
Sång Stig Arvidsson


Tisdagen den 25
14.00 RPG, Borås, Årsmöte


15.00 ”Från trasigt till helt” Fredrik Englund berättar om
hur han mötte Gud i fängelset


18.00 Stick- och handarbetscafé


Mars


Söndagen den 1
Prövningens stund, Ev Mark 1:12-13,
GT 1 Mosebok 3:1-13, Ep Hebr 5:7-10, Ps 31:2-6
10.00 Gudstjänst Johanna Lindar
Sång:Familjen Millberg


Söndagen den 8
Den kämpande tron, Ev Mark 14:3-9,
GT Jes 61:1-3, Ep Hebr 11:23-27, Ps 130,
10.00 Nattvardsgudstjänst Johanna Lindar
Sång: Matts Blomberg