Kalender och Församlingsblad

Myråskyrkan © 2015

 

 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Covid-19
Med andelning av utbredningen av Covid-19 är mycket av verksamheten förändrad. Gudstjänsterna är från söndag 29 mars pausade, vi planerar för att erbjuda alternativ och information om detta kommer här på vår hemsida.


Vill du samtala med någon är du alltid välkommen att kontakta vår pastor Johanna.  


2020


Mars


Torsdagen den 19
19.00 Bön


Inställt!

Lördagen den 21

09.00 Frukostsamling med Johanna Lindar ”Att lägga Gud på hatthyllan – om tro ivår tid”Söndagen den 22
Guds mäktiga verk, Luk 1:46-55, Luk 1:26-38
GT 1 Sam 2:1-10, Ep Kol 1:15-20, Ps 147:7-15

10.00 Gudstjänst Johanna Lindar
Sång: Elin Wikström och Stina Grahl


Inställt!

Tisdagen den 24
15.00 Dagledigträff med Allsträngen
”Sånger som inte får glömmas”


18.00 Stickcafé


Inställt!

Söndagen den 29
Försonaren, Ev Joh 3:11-21, GT 4 Mos 21:4-9,
Ep 1 Joh 1:8-2:2, Ps 103:8-14
10.00 Gudstjänst Johanna Lindar
Sång: Mattias och Ellinor Andréasson


April


Torsdagen den 2
19.00 Bön


Inställt!

Söndagen den 5
10.00 Gudstjänst ”Till jordens yttersta gräns”
Gull-Britt Byhlin och Fredrik Englund
Sång: Birgitta Felle


Tisdagen den 7
18.00 Stickcafé


Inställt!
Skärtorsdag den 9
19.00 Getsemanestund med nattvard
Johanna Lindar


Inställt!

Långfredag den 10
Korset, Ev Matt:27-32-56, GT Jes 53:1-12
Ep 1 Pet 3:18-20, Ps 22
10.00 Gudstjänst Johanna Lindar


Inställt!

Påskdagen den 12
Kristus är uppstånden, Ev Matt 28:1-20, GT
Jes 25:6-9, Ep 1 Kor 15:53-57, Ps 118:15-24
10.00 Gudstjänst Johanna Lindar
Sång : Lena och Stig Arvidsson


Torsdagen den 16
19.00 Bön


Inställt!
Lördagen den 18

Brämhultspromenaden

Start 09:30 vid Brämhultstorg


Inställt!

Söndagen den 19
Påskens vittnen, Ev Joh 20:24-31, GT Sak 8:6-8,
Ep 1 Petr 1:3-9, Ps 145:1-7
10.00 Gudstjänst Marianne Wiman
Sång: Ett medley ”Namnet Jesus” med En Kör


Tisdagen den 21
15.00 Dagledigträff ”Från Sjöbo barnhem till
Boda familjecentrum” Jan Bennet berättar ur
ett både personligt och historiskt perspektiv
18.00 Stickcafé


Söndagen den 26
Den gode herden, Ev Joh 10:22-30, GT Jer 23:3-8,
Ep 1 Pet 5:1-4, Ps 23
10.00 Nattvardsgudstjänst Johanna Lindar
Sång: Catarina Hernström Benjaminsson
Församlingsmöte efter gudstjänsten


Torsdagen den 30
19.00 Bön


Maj


Söndagen den 3
Vägen till livet, Ev Joh 13:31-35, GT 2 Mos
13:20-22, Ep 1 Thess 5:9-11, Ps 147:1-7
10.00 Gudstjänst Johanna Lindar
Sång:Pure Gospel


Tisdagen den 5
15.00 RPG Borås i Korskyrkan
”Tavlor i mitt liv”, Mats Löwing
18.00 Stickcafé


Söndagen den 10
Att växa i tro, Ev Joh 17:9-17, GT Jes 57:15-16,
Ep Gal 5:13-18, Ps 98:1-8
10.00 Gudstjänst Christian Kastö
Sång: Mattias och Ellinor Andréasson


Torsdagen den 14
19.00 Bön


Söndagen den 17
10.00 Gudstjänst på Hyberg med Equmenias avslutning
Medtag egen kaffekorg


Tisdagen den 19
18.00 Stickcafé


Torsdagen den 22
17.30 Städning av kyrktomten


Söndagen den 24
Hjälparen kommer, Ev Joh 16:12-15,
1 Kung 19:9-16, Ep Apg 1:12-14, Ps 33:18-22
10.00 Nattvardsgudstjänst Johanna Lindar


Tisdagen den 26
09.00 Dagledigas utflykt till Smedjan Therese
Engdahl i Husaby samt Husaby kyrka m m
Lunch på Kinnekullegården.


Torsdagen den 28
19.00 Bön


Pingstdagen den 31
Den Helige Anden, Ev Joh 7:37-39, Apg 2:1-11,
GT Jes 12, Ep Ef 2:17-22, Ps 104:27-31
11.00 Ekumenisk gudstjänst i stadsparken


Juni


Tisdagen den 2
18.00 Stickcafé


Söndagen den 7

Gud – Fader, Son och Ande, Ev Joh 11:18-27,
GT 1 Mos 18:1-8, Ep Apg 4:5-12, Ps 113:1-6
10.00 Gudstjänst Christian Kastö
Sång: Birgit Hultgren


Söndagen den 14 juni
Vårt dop, Ev Matt 3:11-12, GT 1 Mos 7:11-23,
Ep Apg 8:26-39, Ps 66:5-12
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan