Kalender


 

 

Detta händer i Myråskyrkan!


Glädjande är att vi från och med på söndag 6/6 åter kan fira gudstjänst på plats i kyrkan. Vi kommer att fortsätta sända gudstjänsterna via Facebook.


2021


November


Söndagen den 21
Kristi återkomst, Ev Matt 25:31-46, Jes 65:17-19
Ep 2 Petr 3:8-13, Ps 102:26-29
10.00 Gudstjänst i Afrikansk Style
med BarnSamariten
Martin Larsson
Sång: Edo Bumba


Söndagen den 28
Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, Alt Joh 18:36-37
GT Sak 9:9-10, Ep Upp 3:20-22, Ps 24
10.00 1:a Adventsgudstjänst
Hans Dahlgren
Sång: Stig Arvidsson, Birgitta Felle,
Mattias & Ellinor Andreasson


December


Torsdagen den 2
19.00 BÖN i kyrkan


Söndagen den 5
Guds rike är nära, Ev Matt 13:31-34,
GT Jes 35:1-10, Ep Jak 5:7-11, Ps 85:9-14
17.00 Grötfest med Equmenia
Johanna Lindar