equmenia

equmenia brämhult vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap och erbjuder därför verksamhet av olika slag och för olika åldrar.
Medlemsavgift är 200kr per år och betalas läsårsvis.


equmenia brämhults Plusgiro:

26 45 06-7


 

Spårarscout:

Ålder: Årskurs Fk-2

Dag: Måndagar 17.30 - 19.00

Ansvarig ledare: Ellinor Andreasson: 0739-96 70 26

Program hösten 2021 klicka här


 

Scout:

Ålder: Från årskurs 3

Dag: Måndagar 18.00 - 20.00

Ansvarig ledare: Niklas Svedberg: 0705-95 85 08

Program hösten 2021 Klicka härTonår: 

Ålder: Årskurs 6 och uppåt

Dag: Fredagar 19.00 - 22.00

Ansvariga ledare: Mattias Andreasson 0705-32 59 32