equmenia

equmenia brämhult vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap och erbjuder därför verksamhet av olika slag och för olika åldrar.
Medlemsavgift är 200kr per år och betalas läsårsvis.


equmenia brämhults Plusgiro:

26 45 06-7


 

Spårarscout:

Ålder: Årskurs Fk-2

Dag: Måndagar 17.30 - 19.00

Ansvarig ledare: Ellinor Andreasson: 0739-96 70 26

Program våren 2022 klicka här


 

Scout:

Ålder: Från årskurs 3

Dag: Måndagar 18.00 - 20.00

Ansvarig ledare: Niklas Svedberg: 0705-95 85 08

Program våren 2022 Klicka härTonår: 

Ålder: Årskurs 6 och uppåt

Dag: Fredagar 19.00 - 22.00

Ansvarig ledare: Mattias Andreasson 0705-32 59 32Glassklubb:

Glassfika och samtal om livet och kristen tro. 

Ålder: Årskurs 9 och uppåt

Dag: Vissa onsdagar 18.00-20.00

Ansvarig ledare: Johanna Lindar 0723-30 15 07