equmenia

equmenia brämhult vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap och erbjuder därför verksamhet av olika slag och för olika åldrar.
Medlemsavgift är 200kr per år och betalas läsårsvis.


equmenia brämhults Plusgiro:

26 45 06-7

 

Spårarscout:

Ålder: Årskurs Fk-2

Dag: Måndagar 17.45 - 19.15

Ansvarig ledare: Ellinor Andreasson, 0739-96 70 26

Vårterminen 2024 startar v 3.

Program våren 2024 klicka här

Plats: Myråskyrkan /Hyberg (se program)

 

Scout:

Ålder: Från årskurs 3

Dag: Måndagar 18.00 - 20.00

Ansvarig ledare: Niklas Svedberg, 0705-95 85 08

Vårterminen startar v 3.

Program våren 2024 klicka här

Plats: Myråskyrkan /Hyberg (se program)


Puls Ung

Idrott, t.ex. innebandy.

Ålder: Från årskurs 6 och uppåt

Dag: Fredagar 17.00 - 18.30

Vårterminen 2024 startar v 3.

Ansvarig ledare: Mattias Andreasson, 0705-32 59 32

Plast: Myråshallen


Puls Familj

Lek, rörelse, träning och gemenskap - barn och vuxna tillsammans.

Ålder: För hela familjen

Dag: Fredagar kl 17.00-18.00

Datum våren 2024: 9/2, 22/3, 12/4

Ansvarig ledare: Johanna Lindar , 072-330 15 07

Plats: Myråshallen

Efteråt är den som vill välkommen att fortsätta gemenskapen i Myråskyrkan där vi äter pizza eller annan mat till självkostnadspris. 


Tonår: 

Olika aktiviteter, fika, andakt och häng.

Ålder: Årskurs 6 och uppåt

Dag: Fredagar 19.00 - 22.00

Vårterminen 2024 startar v 3. 

Ansvarig ledare: Mattias Andreasson, 0705-32 59 32

Plats: Myråskyrkan