equmenia

equmenia brämhult vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap och erbjuder därför verksamhet av olika slag och för olika åldrar.
Medlemsavgift är 200kr per år och betalas läsårsvis.


equmenia brämhults Plusgiro:

26 45 06-7

 

Spårarscout:

Ålder: Årskurs Fk-2

Dag: Måndagar 17.45 - 19.15

Ansvarig ledare: Ellinor Andreasson: 0739-96 70 26

Höstterminen 2023 startar v 35.

Program hösten 2023 klicka här

Plats: Myråskyrkan /Hyberg (se program)

 

Scout:

Ålder: Från årskurs 3

Dag: Måndagar 18.00 - 20.00

Ansvarig ledare: Niklas Svedberg: 0705-95 85 08

Höstterminen 2023 startar v 35.

Program hösten 2023 klicka här

Plats: Myråskyrkan /Hyberg (se program)


Idrott t ex Innebandy

Ålder: Från årskurs 6

Dag: Fredagar 17.00 - 18.30

Höstterminnen 2023 startar v 36.

Ansvarig ledare: Mattias Andreasson 0705-32 59 32

Plast: Myråshallen


Tonår: 

Ålder: Årskurs 6 och uppåt

Dag: Fredagar 19.00 - 22.00

Höstterminen 2023 startar v 35. 

Ansvarig ledare: Mattias Andreasson 0705-32 59 32

Plats: Myråskyrkan