Om

Vi i Myråskyrkan skall göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.

Historia


Equmeniakyrkan i Brämhult grundades 1893 av en grupp på tolv personer. Församlingens avsikt har ända från början varit att hålla sammankomster och gudstjänster för barn och äldre. De första åren hölls alla sammankomster i hemmen. En period efter 1913 hyrdes godtemplarhuset men i augusti 1918 invigdes det nybyggda missionshuset på Brämhult Lilla.

På 1930-talet byggdes det mycket i Myråsområdet och församlingen bestämde sig för att flytta dit, den 4 september 1955 invigdes den kyrka vi har idag.

När beslutet om kyrkbygget togs hade församlingen 36 medlemmar, men offervilligheten var stor och mycket av byggkostnaderna kunde betalas kontant. Kyrkan har byggts om och byggts till vid flera tillfällen för att passa den verksamhet församlingen har idag.

Församlingen leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Olika arbetsgrupper har ansvar för skötsel av fastigheten och för trivseln vid de olika träffarna. Varje söndag hålls gudstjänst, under sommarmånaderna tillsammans med Bodakyrkan.

Skötsel av fastigheten och den verksamhet som bedrivs, sköts av medlemmarna själva. Budgeten planeras av styrelsen och beslutas sedan på ett församlingsmöte. Inkomster får församlingen genom gåvor och bidrag. equmenia brämhult har en egen styrelse och en egen budget. Ungdomsverksamheten är livlig. För de vuxna finns bland annat husförsamlingar, dagledigträffar och bibelstudier. Församlingen har enats om att ha en tydlig vision för sitt arbete:


Vi skall göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd!