Grupper

Grupper som du är välkommen att besöka.

Gudstjänst

Söndagar kl 10.00. Gudstjänsten avslutas i gemenskap med kyrkfika. För barnen finns tygpåsar med pyssel och leksaker att ta med sig till kyrkbänken, samt ett lekrum en trappa ner med möjlighet att lyssna till gudstjänsten.


Barnkyrka 

Barnkyrkan är barnens egen samling under gudstjänsttid. Innehåller ofta bibelberättelse, bön, pyssel och lek. För barn från 3 år. 

Datum våren 2024: 11/2, 3/3, 31/3, 14/4 samt 19/5.

Vissa söndagar är det en mer barninriktad gudstjänst, för alla åldrar. Datum våren 2024: 18/2, 24/3, 21/4. 


Bön 

Torsdagar jämn vecka kl 17.30. Vi ber för vår värld, för församlingen och för varandra. Samling i lägenheten i kyrkan, ingång från parkeringen.


Bibelsamtal

Vi läser Bibeln och samtalar utifrån olika teman. Se kalendern för datum och tider.


Alpha-kurs

Ingen pågående kurs. Kontakta vår pastor Johanna vid intresse.


Promenader

Torsdagar kl 10.00 Promenad för damer. Vi utgår från Myråskyrkan och promenerar i ca 45 min-1h. Därefter fikar vi tillsammans. 


Hantverkscafé

Tisdagar ojämn vecka kl 18.00. Ta med ditt hantverk eller kom utan, och dela en stund av gemenskap, fika och arbete.  


Husförsamling

Smågrupper som möts regelbundet i hemmen för att dela livet och tron med varandra. Kontakta pastor Johanna om du är intresserad av att vara med i en grupp.


Övriga samlingar I Myråskyrkan arrangeras, utöver den löpande verksamheten, kvällsmat och vardagsgemenskap, frukostar med föredrag, träffar för unga vuxna, konserter och luciafirande. Håll utkik i vår kalender och på sociala medier för mer info.

Länkar: