Grupper

Grupper

Gudstjänst Söndagar kl 10.00. Gudstjänsten avslutas vanligtvis i gemenskap med kyrkfika.


Bön Torsdagar jämn vecka kl 19.00. Vi ber för vår värld, för församlingen och för varandra. Kontakta gullbritt.byhlin@gmail.com om du vill vara med så får du ett utskick med böneämnen inför samlingen.


Promenader Vi utgår från Myråskyrkan och promenerar i ca 45 min-1 h. Onsdagar kl 10.00 Promenad herrar

Torsdagar kl 10.00 Promenad damer


'Hantverkscafé Tisdagar ojämn vecka kl 18.00- Vi möts för att fika, prata och handarbeta. 


Bibelsamtal Torsdagar 19.00. Se datum i kalendern. Vi samtalar om livet och kristen tro utifrån olika bibeltexter. 


Vuxenvandring Vi träffas på fredagar kl 19.00 och startar med en fika och för att planera vandringen. Vi går runt i Brämhult för att skapa en trygghet så alla vågar vara ute och inte ska behöva vara rädd.


Övriga samlingar I Myråskyrkan arrangeras, utöver den löpande verksamheten, frukostar med föredrag, träffar för unga vuxna, konserter och luciafirande. Håll utkik i vår kalender och på sociala medier för mer info.

Länkar: