Kalender och Församlingsblad


Myråskyrkan © 2015

Aktuellt


 

 

 

2019

 

November


Tisdagen den 5 november
18.00 Stick- och handarbetscafé


Söndagen den 10
Samhällsansvar, Ev Luk 19:1-10,
GT 5 Mos 24:17-22, Ep Jak 2:1-8, Ps 40:14-18
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång Birgitta Felle


Onsdagen den 13
15.00 Dagledigsamling/RPG i Immanuels-kyrkan
kyrkan.
Förvandlat liv i Sverige
Rikard Lundgren, evangelist och församlingsgrundare i Region Väst
av Equmeniakyrkan.
Servering


Torsdagen den 14
19.00 Bön


Söndagen den 17
Vaksamhet och väntan, Ev Luk 12:35-40,
GT Jes 51:4-6, Ep 2 Kor 13:5-9, Ps 139:1-18
10.00 Gudstjänst
Eva-Lisa Laxholm

Sång Viktoria Erikson


Tisdagen den 19 november
18.00 Stick- och handarbetscafé


Söndagen den 24
Kristi återkomst, Ev Joh 5:22-30,
GT Dan 7:9-10, Ep Upp 20:11-21:5,
Ps 102:26-29
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Musik Axel Petren och Carl Millberg


Torsdagen den 28
19.00 Bön


December


Söndagen den 1
Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, GT Sak 9:9-10
Ep Upp 5:1-5, Ps 24
10.00 Första Adventsgudstjänst
Kristian Kastö
Körsång


Söndagen den 8
17.00 Equmenias grötfest
med luciaprogram av Equmenias
barn och ungdomar