Kalender och Församlingsblad


Myråskyrkan © 2015

Aktuellt


 

 

 

2019

 

September


Söndagen den 29
Änglarna, Ev Matt 18:7-10 & Upp 12:7-12.
GT Dan 10:15-19, Ep Apg 12:6-17, Ps 103:1
10.00 Gudstjänst
Anton Karlsson
Sång Catarina Hernström Benjaminsson


Oktober


Torsdagen den 3
19.00 Bön


Söndagen den 6
10.00 Equmeniagudstjänst
17.00 Musikmässa ”I evig tid” i Bodakyrkan


Tisdagen den 8
18.00 Stick- och handarbetscafé


Torsdagen den 3
19.00 Bön


Söndagen den 6
10.00 Equmeniagudstjänst

17.00 Musikmässa ”I evig tid” i Bodakyrkan


Tisdagen den 8
18.00 Stick- och handarbetscafé


Söndagen den 13
Lovsång, Ev Matt 15:29-31, GT Jer 31:3-6,
Ep Upp 4:8-11, Ps 65:9-14
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång Familjen Millberg


Torsdagen den 17
19.00 Bön


Lördagen den 19
15.00 Årsmöte

Söndagen den 20
Att lyssna i tro, Ev Mark 10:17-27,
GT 5 Mos 30:11-16, Ep Jak 2:8-13, Ps 19:8-15
10.00 Årshögtid med nattvard
Ulf Levin

Missionscafé


Tisdagen den 22
18.00 Stick- och handarbetscafé

Onsdagen den 23
15.00 Dagledigträff/RPG i Borås Pingstkyrka

Brickbandet: För kvinnor i Tanzania
Servering


Söndagen den 27
Trons kraft, Ev Joh 9:1-7, 24-39, GT
1 Mos 15:5-6, Ep 1 Tim 6:11-12, Ps 73:23-26
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång Gustav Nilströmmer


Torsdagen den 31
19.00 Bön


November


Alla Helgons dag den 2
Helgonen, Ev Matt 5:13-16, GT Jes 60:18-22
Ep Heb 12:1-3, Ps 126
10.00 Nattvardsgudstjänst
Lasse Svensson
Sång Stig Arvidsson


Tisdagen den 5 november
18.00 Stick- och handarbetscafé


Söndagen den 10
Samhällsansvar, Ev Luk 19:1-10,
GT 5 Mos 24:17-22, Ep Jak 2:1-8, Ps 40:14-18
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång Birgitta Felle


Onsdagen den 13
15.00 Dagledigsamling/RPG i Immanuels-kyrkan
kyrkan.
Förvandlat liv i Sverige
Rikard Lundgren, evangelist och församlingsgrundare i Region Väst
av Equmeniakyrkan.
Servering


Torsdagen den 14
19.00 Bön


Söndagen den 17
Vaksamhet och väntan, Ev Luk 12:35-40,
GT Jes 51:4-6, Ep 2 Kor 13:5-9, Ps 139:1-18
10.00 Gudstjänst
Eva-Lisa Laxholm

Sång Viktoria Erikson


Tisdagen den 19 november
18.00 Stick- och handarbetscafé


Söndagen den 24
Kristi återkomst, Ev Joh 5:22-30,
GT Dan 7:9-10, Ep Upp 20:11-21:5,
Ps 102:26-29
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Musik Axel Petren och Carl Millberg


Torsdagen den 28
19.00 Bön


December


Söndagen den 1
Ett nådens år, Ev Matt 21:1-9, GT Sak 9:9-10
Ep Upp 5:1-5, Ps 24
10.00 Första Adventsgudstjänst
Kristian Kastö
Körsång


Söndagen den 8
17.00 Equmenias grötfest
med luciaprogram av Equmenias
barn och ungdomar