Grupper

Myråskyrkan © 2015

Verksamhet som finns i Myråskyrkan

Stickcafé (tider se kalendern)


Dagledigträffar (tider se kalendern)
Om ni har frågor om någon av grupperna ring eller maila:

Mattias Andreasson

0705-32 59 38

mademattias@gmail.com