Myråskyrkan © 2015

Aktuellt

 

 

 

 

 

Oktober .

 

Söndagen den 8

Lovsång,Ev Luk 19:27-40, GT Vish 7:15-22,

(Jes 12:1-2), Ep Kol 3:16-17

10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Kören

 

Fredagen den 13

12.00 Andakt med nattvard

 

 

Söndagen den 15

Att lyssna i tro, Ev Matt 13:44-46,

GT Ordsp 8:32-36, Ep Apg 5:27-29

10.00 Gösta Moberg

Sång: Mika och Maarit Sauvolainen

 

 

Tisdagen den 17

15.00 Dagledigsamling med

Lennart Johansson, Timmele

som sjunger och spelar

 

18.00-20.00 Stick- & handarbetscafé

 

 

Torsdagen den 19

19.00-20.00 Bön

 

 

Lördagen den 21

15.00 Årsmöte

 

 

Söndagen den 22

Trons kraft, Ev Mark 2:1-12, GT Jos 2:1-15,

Ep Hebr 11:29-33

10.00 Årshögtid med nattvard

Rebecka B Larsson

Sång: Kören

 

Söndagen den 29

Att lev tillsammans, Ev Matt 13:53-57,

GT 1 Mos 18:1-8, Ep 2 Tim 1:3-5

10.00 Svante Björkqvist

 

 

Tisdagen den 31

18.00-20.00 Stick- & handarbetscafé

 

 

November

 

Torsdagen den 2

19.00-20.00 Bön

 

 

Lördagen den 4

10.00 Rebecka B Larsson

Sång: Catarina Hernström-Benjaminsson

 

 

Söndagen den 5

18.00 Sångkväll tillsammans med Hembygdsföreningen, Rebecka B Larsson, Sång: Kören med flera

 

 

Tisdagen den 7

15.00 RPG i Korskyrkan, ”Sånger till glädje och tröst”, Inger och Hans Andersson, Värnamo

 

 

Fredagen den 10

12.00 Nattvardsandakt

 

 

Söndagen den 12

Frälsningen, Ev Joh 12: 35-43, GT Jes 2:2-5

Ep 2 Petr 1:2-8

10.00 Önskesångsgudstjänst

Rebecka B Larsson

 

 

Tisdagen den 14

18.00-20.00 Stick- & handarbetscafé

 

Torsdagen den 16

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 19

Vaksamhet och väntan, Ev Luk 17:20-30,

GT Amos 8:9-12, Ep Fil 3:20-4:1

10.00 Bertil Carmesund

Sång: Myrås Gospel

 

Lördagen den 25

 

09.00 Frukostsamling med

Andreas Abrahamsson

 

Söndagen den 26

Kristi återkomst, Ev Matt 13:47-50

GT Hes 47:6-12, Ep 1 Kor 15:22-28

10.00 Nattvardsgudstjänst

Rebecka B Larsson

Sång: Malin Andreasson

 

Tisdagen den 28

18.00-20.00 Stick- & handarbetscafé

 

Torsdagen den 30

19.00 – 20.00 Bön

 

December

 

Lördagen den 2

17.00 Konsert med Myråsgospel

Servering