Myråskyrkan © 2015

Aktuellt

 

 

Juli

 

Söndagen den 1

Sänd mig, Ev Luk 5:1-11, GT Hes 1:26-2:3, 8-

10, Ep 1 Tim 1:12-17, Ps 40:6-12

10.00 Gudstjänst

Åke Andersson

Sång: Birgit Hultgren

 

Söndagen den 8

Efterföljelse, Ev Matt 5:20-26, GT 3 Mos 19:1-

2, 13-18, Ep 1 Pet 1:13-16, Ps 15

10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

 

Söndagen den 15

Jesus förhärligad, Ev Matt 17:1-8,

GT 2 Mos 24:12-18, Ep 2 Petr 1:16-18,

Ps 89:12-18

10.00 ”Gudstjänst i Hönökonferensens anda”

via webben, v g se info-ruta

 

Söndagen den 22

Andlig klarsyn, Ev Matt 7:15-21, GT Mik 3:5-

8, Ep 1 Joh 4:1-6, Ps 119:30-35

10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

 

Söndagen den 29

Goda förvaltare, Ev Matt 25:14-30, GT 1 Mos

1:24-2:3, 1 Petr 4:7-11, Ps 8

10.00 Gudstjänst

Gösta Moberg

Sång: Birgit Hultgren

 

 

 

Augusti

 

Söndagen den 5

Nådens gåvor, Ev Joh 15:1-9, GT Jes 27:2-6,

Ep 1 Kor 12:12-26, Ps 28:6-9

10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Sista sommargudstjänsten tillsammans

med Bodakyrkan för i år

 

Söndagen den 12

Tro och liv, Ev Luk 18:9-14, GT Jes 2:12-17,

Ep Rom 3:21-28, Ps 143:6-10

10.00 Nattvardsgudstjänst

Rebecka B Larsson

Sång: Gustaf Nilströmer

 

Söndagen den 19

Friheten i Kristus, Ev Mark 7:31-37

GT 2 Mos 4:10-17, Ep 2 Kor 3:4-8,

Ps 145:13b-18

10.00 Gudstjänst med Pilgrimsvandring

tillsammans med Bodakyrkan. Utgår från

Myråskyrkan, V g se Info-ruta

 

Söndagen den 26

Medmänniskan, Luk 10:23-37, 1 Mos 4:8-12,

Ep 1 Joh 4:7-10, Ps 103:1-6

10.00 Gudstjänst

Rabecka B Larsson

Sång: Ellinor och Mattias Andréasson

 

Fredagen den 31 – söndagen den 2 september

Församlingsläger i Munkaskog,

Hans Jansson

 

September

 

Tisdagen den 4

18.00 Stick- & handarbetscafé

Torsdagen den 6

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 9

Ett är nödvändigt, Ev Matt 6:31-34

GT Neh 9:19-21, Ep Apg 20:32-36, Ps 123

10.00 Gudstjänst

Ryberg och Frick predikar och sjunger

 

Fredagen den 14

12.00 Nattvardsandakt

 

Söndagen den 16

Döden och livet, Ev Joh 11:28-44, GT Jes

26:19, Ep 2 Kor 4:7-14, Ps 107:18-22

10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Myråskyrkan

tillsammans med Brämhults kyrka

Emma-Karin Palmqvist

Sång: Kören

 

Tisdagen den 18

15.00 Equmenisk Dagledigträff i Myråskyrkan

med Annika Andreasson, v g se spec info

18.00 Stick- & handarbetscafé

Torsdagen den 20

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 23

Rik inför Gud, Ev Matt 6:19-24,GT 2 Mos 32:1-

4, 30-35 Ep 1 Joh 2:15-17, Ps 49:6-12

10.00 Gudstjänst

Rebecka B Larsson

Missionscafé

 

Söndagen den 30

Änglarna, Ev Luk 10:17-20, GT Dan 6:16-22,

Ep Upp 12:7-12, Ps 103:19-22

10.00 Equmeniagudstjänst

Rebecka B Larsson

 

Oktober

 

Tisdagen den 2

18.00 Stick- och handarbetscafé

Torsdagen den 4

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 7

Trons kraft, Ev Mark 12:41-44, GT 1 Mos 6:13-

22, Ep Heb 11:1-7, Ps 73:23-26

10.00 Gudstjänst

Rebecka B Larsson

Sång: Ellinor och Mattias Andréasson