Kalender och Församlingsblad

Myråskyrkan © 2015


Aktuellt


 

 

 

2019

 


September


Söndagen den 15
Medmänniskan, Ev Matt 5:38-48,
GT 5 Mos 15:7-11, Ep Rom 13:8-10, Ps 103:1-6
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Brämhults kyrka


Torsdagen den 19
19.00 Bön


Söndag den 22
Enheten i Kristus, Ev Luk 22:24-27,
GT Jes 11:10-13, Ep Fil 2:1-5, Ps 95:1-7
10.00 Nattvardsgudstjänst
Harald Eidering
Sång Birgitta Felle


Tisdagen den 24
15.00 Dagledigsamling, Ulla Brattö talar om
mission i Thailand
18.00 Stick- och handarbetscafé


Söndagen den 29
Änglarna, Ev Matt 18:7-10 & Upp 12:7-12.
GT Dan 10:15-19, Ep Apg 12:6-17, Ps 103:1
10.00 Gudstjänst
Anton Karlsson
Sång Catarina Hernström Benjaminsson


Oktober


Torsdagen den 3
19.00 Bön


Söndagen den 6
10.00 Equmeniagudstjänst
17.00 Musikmässa ”I evig tid” i Bodakyrkan


Tisdagen den 8
18.00 Stick- och handarbetscafé