Myråskyrkan © 2015

Aktuellt


 

 

 

2019

 

Januari

 

 

Söndagen den 13

14.00 Missionsfest med lunch

Gustaf och Linda Danielsson från Equmeniakyrkan Storsjöstrand, Horla.

 

Söndagen den 20

Livets källa, Ev Joh 4:5-26, GT Jes 55:1-4, Ep Upp 22:16-17, Ps 19:2-7

10.00 Gudstjänst

Christian Kastö Sång: Kören

 

Tisdagen den 22

15.00 Dagledigsamling

Amazonas och Galapagos – Idyll eller Biologisk mångfald i fara samt glimtar

från Rios de Agua Viva Niklas Andreasson och Gull-Britt Byhlin

 

Torsdagen den 24

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 27

Jesus skapar tro, Ev Joh 4:27-42, GT Jes 45:22-24, Ep Gal 2:16-21, Ps 36:6-10

10.00 Gudstjänst

Lars Öhrn Sång: Elisabeth Öhrn

 

Februari

 

Söndagen den 3

Uppenbarelsens ljus, Ev Luk 2:22-40, GT Mal 3:1-4, Ep 1 Tim 6:13-16, Ps 138

10.00 Nattvardsgudstjänst

Hans Dahlgren Sång: Mattias o Ellinor Andreasson

 

Torsdagen den 7

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 10

Sänd mig, Ev Matt 16:13-20, GT Jes 6;1-8 Ep 1 Petr 2:4-10, Ps 40:6-12

10.00 Gudstjänst

Catarina Lorin Sång: Gustav Nilströmmer

 

 

Söndagen den 17

Nåd och tjänst, Ev Luk 17:7-7-10, GT Jona 3:10-4:11,Ep Fil 1:3-11, Ps 25:4-11

10.00 Gudstjänst

Harald Ejdering Sång: Birgit Hultgren

 

Torsdagen den 21

14.00 RPG Borås årsmöte i Bodakyrkan därefter

15.00 Gärdhem – Mission i öststaterna

Sune Aronsson berättar om de resor han arrangerat

 

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 24

Det levande ordet, Ev Ev Joh 7:40-52, GT Ps 119:129-135, Ep Rom 10:13-17

10.00 Gudstjänst

Jenny Petrén Sång: Kören

 

Mars

 

Söndagen den 3

Kärlekens väg, Ev Joh 12:20-33

GT Ester 4:12-17, Ep 1 Tim 2:4-6, Ps 86:5-11

10.00 Gudstjänst

Gull-Britt Byhlin Sång: Birgitta Felle

 

Torsdagen den 7

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 10

Prövningens stund, Ev Matt 16:21-23

GT 1 Mos 4:3-7, Ep Jak 1:12-15, Ps 31:2-6

10.00 Gudstjänst

John Kvarnero Sång: Myrås Gospel

Offer till diakon- och pastorsutbildningen

 

16 mars Frukostsamling med besök från Equmeniakyrkans församlingsplantering på Hulta

 

6 april Brämhultspromenaden

Den 6 april 2019 är det åter dags för Brämhultspromenaden