Myråskyrkan © 2015

Aktuellt

 

 

Mars

 

 

Söndagen den 11

11.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

Hans Dahlgren

 

Fredagen den 16

12.00 Nattvardsandakt

Rebecka B Larsson

 

Söndagen den 18

10.00 Jubileumsgudstjänst

Rebecka B. Larsson

Sång Kören

Lunch

 

Måndagen den 19

18.00 equmenias vårbasar

 

Tisdagen den 20

18.00 Stickcafé

 

Torsdagen 22

19.00 Bön

 

Söndagen den 25

10.00 Gudstjänst Söndagsskola

Rebecka B. Larsson

Sång Birgitta Felle

 

Torsdagen 29

19.00 Getsemanestund Nattvard

 

Fredagen den 30

10.00 Gudstjänst

Rebecka B. Larsson

 

 

April

 

Söndagen den 1

10.00 Gudstjänst

Rebecka B. Larsson

Sång Kören

Medlemsintagning

 

Tisdagen den 3

18.00 Stickcafé

 

Torsdagen den 5

19.00 Bön

 

Söndagen den 8

10.00 Gudstjänst

Mattias Lyckelid

Musik Gybb –

Betlehemskyrkans

ungdomsbrassband

 

Fredagen den 13

12.00 Nattvardsandakt

 

Lördagen den 14

15.00 Bibelstudium

Mikael Tellbe

 

Söndagen den 15

10.00 Gudstjänst

Mikael Tellbe

Sång Ellinor och Mattias

Andreasson

 

Tisdagen den 17

18.00 Stickcafé

 

Torsdagen den 19

19.00 Bön

 

Lördagen den 21

Brämhultspromenaden

 

Söndagen den 22

10.00 Gudstjänst Nattvard

Rebecka B. Larsson

Söndagsskola

Sång Mika och Marit

Sauvolainen

 

Tisdagen den 24

15.00 Dagledigträff

”En salig blandning”

Sång och musik Lena och

Stig Arvidsson

 

Torsdagen 26

17.30 Städning av kyrktomten

 

Söndagen den 29

10.00 Gudstjänst

Åke Andersson

Sång Birgit Hultgren

 

Maj

 

Torsdagen den 3

19.00 Bön

 

Söndagen den 6

10.00 Gudstjänst

Rebecka B. Larsson

Sång Johanna Hansfeldt

 

Tisdagen den 15

18.00 Stickcafé

 

Söndagen den 13

11.00 Gudstjänst i Bodakyrkan

OBS tiden!

 

Torsdagen den 17

19.00 Bön

 

Fredagen den 18

12.00 Nattvardsandakt

 

Söndagen den 20 Pingstdagen

11.00 Ekumenisk gudstjänst

på Stora Torget

 

Söndagen den 27

10.00 equmeniagudstjänst på

Hyberg Medtag kaffekorg

Tisdagen den 29

Dagledigträff

Vårutflykt till Rebecka B.

Larsson i Borgstena

 

Juni

 

Söndagen den 3

10.00 Nattvardsgudstjänst

Rebecka B. Larsson

Sång Myrås Gospel

 

Söndagen den 10

11.00 Gudstjänst

Rebecka B. Larsson