Myråskyrkan © 2015


Aktuellt


 

 

 

2019

 

April


Torsdagen den 11 april
15.00 Dagledigsamling i Bodakyrkan
”Textilier med Bibeln som inspiration”
Karin Hedberg från Atelje Westragothia


Söndagen den 14
Vägen till korset, Joh 12:1-16, GT Sak 2:10-13,
Ep Fil 2:5-11, Ps 118:19-29
10.00 Gudstjänst
Ingvar Lundkvist
Sång: Ingvar spelar dragspel och sjunger
tillsammans med sin hustru


Tisdagen den 16
18.00 Stick- & handarbetscafé


Skärtorsdagen den 18
19.00 Getsemanestund med nattvard


Långfredagen den 19
Korset, Joh 19:17-37, GT Jes 53:1-12, Ep Heb 10:19-25, Ps 22
10.00 Gudstjänst
Åke Andersson


Påskdagen den 21
Kristus är uppstånden, Ev Joh 20:1-18,
GT Jon 2:1-11, Ep Apg 13:32-37, Ps 118:15-24
10.00 Gudstjänst
Harald Eidering
Sång: Kören


Torsdagen den 25
17.30 Städning av kyrktomten


Söndagen den 28
Påskens vittnen, Ev Joh 21:15-19,
GT Jer 18:1-6, Ep, 1 Joh 5:1-5 Ps 145:1-7
10.00 Gudstjänst
Mattias Lyckelid
Sång: Mattias och Ellinor Andreasson
Församlingsmöte efter gudstjänsten


Tisdagen den 30
18.00 Stick- och handarbetscafé


Maj


Torsdagen den 2
19:00 Bön


Söndagen den 5

Den gode herden, Ev Joh 10:11-16

GT Hes 34:23-31, Ep Heb 13:20-21, Ps 23

10.00 Gudstjänst

Hans Claesson

Musik August och Axel Petrén


Söndagen den 12
Vägen till livet, Ev Joh 14:1-14, GT Syr 28:3-7
(Jer 17:5-8), Ep 2 Kor 4:16-18, Ps 147:1-7
10.00 Gudstjänst
Eva-Lisa Laxholm
Sång: Birgit Hultgren


Tisdagen den 14
18.00 Stick- och handarbetscafé


Torsdagen den 16
19.00-20.00 Bön


Söndagen den 19
Att växa i tro, Ev Joh 15:10-17, GT Hos 14:5-9,
Ep 1 Joh 3:18-24, Ps 98:1-8
10.00 Equmeniagudstjänst på Hyberg
Sång: Kören
Medtag egen kaffekorg


Tisdagen den 21
09.00 Dagledigas utflykt till Björhyltans trädgård, Ambjörnarp


Söndagen den 26
Bönen, Ev Luk 11:1-13, GT Jer 29:11-14,
Ep 1 Joh 5:13-15, Ps 13
10.00 Gudstjänst
Eva-Lisa Laxholm
Sång: Mattias och Ellinor Andreasson


Tisdagen den 28
18.00 Stick- och handarbetscafé


Juni


Söndagen den 2
Hjälparen kommer, Ev 16:23-33,
GT 5 Mos 31:6-8, Ep Rom 8:31-39, Ps 33:18-22
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö


Söndagen den 9
Den helige Anden, Ev Joh 14:15-21 &
Apg 2:1-11, GT Joel 2:28-29, Ep Apg 2:14-21,
Ps 104:27-3
11.00 Ekumenisk gudstjänst på Stora Torget