Myråskyrkan © 2015

Aktuellt

 

 

 

 

December

 

Söndagen den 9 Andra advent

17.00 equmenias grötfest med luciaprogram av equmenias

barn och ungdommar

 

Tisdagen den 11

15.00 Dagledigsamling

Julens sånger, Stig och Lena Arvidsson sjunger julsånger för och med oss.

 

Torsdagen den 13

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 16 Tredje advent

Bana väg för Herren, Ev Matt 11:12-19, GT Malaki 4:4-6, Ep 2:a Petr 1:19-21, Ps146:3-9

10.00 Nattvardsgudstjänst

Rebecka B Larsson, Julens önskesånger

 

14.00 Söndagskolans utflykt, v g se separat inforuta

Söndagen den 23 Fjärde advent

17.00 Julsångernas kväll Rebecka B Larsson

 

Tisdagen den 25 Juldagen

Jesu födelse, Ev Luk 2:1-20, alt Joh 1:1-14 GT Jes 9:2-7

07.00 Julotta Rebecka B Larsson Sång: Kören

 

Måndagen den 31 Nyårsafton

17.00 Nyårsbön

Åke och Marja Andersson

 

 

2019

 

Januari

 

Söndagen den 6

Guds härlighet i Kristus, Ev Matt 2:1-12, GT Jes 49:5-7, Ep 2:a Kor 4:3-6, Ps 72:10-15

10.00 Gudstjänst

Jonas Lissnils Sång: Birgitta Felle

 

Söndagen den 13

14.00 Missionsfest med lunch

Gustaf och Linda Danielsson från Equmeniakyrkan Storsjöstrand, Horla.

 

Söndagen den 20

Livets källa, Ev Joh 4:5-26, GT Jes 55:1-4, Ep Upp 22:16-17, Ps 19:2-7

10.00 Gudstjänst

Christian Kastö Sång: Kören

 

Tisdagen den 22

15.00 Dagledigsamling

Amazonas och Galapagos – Idyll eller Biologisk mångfald i fara samt glimtar

från Rios de Agua Viva Niklas Andreasson och Gull-Britt Byhlin

 

Torsdagen den 24

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 27

Jesus skapar tro, Ev Joh 4:27-42, GT Jes 45:22-24, Ep Gal 2:16-21, Ps 36:6-10

10.00 Gudstjänst

Lars Öhrn Sång: Elisabeth Öhrn

 

Februari

 

Söndagen den 3

Uppenbarelsens ljus, Ev Luk 2:22-40, GT Mal 3:1-4, Ep 1 Tim 6:13-16, Ps 138

10.00 Nattvardsgudstjänst

Hans Dahlgren Sång: Mattias o Ellinor Andreasson

 

16 mars Frukostsamling med besök från Equmeniakyrkans församlingsplantering på Hulta

 

Torsdagen den 7

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 10

Sänd mig, Ev Matt 16:13-20, GT Jes 6;1-8 Ep 1 Petr 2:4-10, Ps 40:6-12

10.00 Gudstjänst

Catarina Lorin Sång: Gustav Nilströmmer

 

 

Söndagen den 17

Nåd och tjänst, Ev Luk 17:7-7-10, GT Jona 3:10-4:11,Ep Fil 1:3-11, Ps 25:4-11

10.00 Gudstjänst

Harald Ejdering Sång: Birgit Hultgren

 

Torsdagen den 21

14.00 RPG Borås årsmöte i Bodakyrkan därefter

15.00 Gärdhem – Mission i öststaterna

Sune Aronsson berättar om de resor han arrangerat

 

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 24

Det levande ordet, Ev Ev Joh 7:40-52, GT Ps 119:129-135, Ep Rom 10:13-17

10.00 Gudstjänst

Jenny Petrén Sång: Kören

 

Mars

 

Söndagen den 3

Kärlekens väg, Ev Joh 12:20-33

GT Ester 4:12-17, Ep 1 Tim 2:4-6, Ps 86:5-11

10.00 Gudstjänst

Gull-Britt Byhlin Sång: Birgitta Felle

 

Torsdagen den 7

19.00-20.00 Bön

 

Söndagen den 10

Prövningens stund, Ev Matt 16:21-23

GT 1 Mos 4:3-7, Ep Jak 1:12-15, Ps 31:2-6

10.00 Gudstjänst

John Kvarnero Sång: Myrås Gospel

Offer till diakon- och pastorsutbildningen

 

6 april Brämhultspromenaden

Den 6 april 2019 är det åter dags för Brämhultspromenaden