Myråskyrkan © 2015


Aktuellt


 

 

 

2019

 

Juni


Söndagen den 16
Gud - Fader, Son och Ande, Ev Matt 28:16-20,
GT 2 Mos 3:1-15, Ep Rom 11:33-36; Ps 113:1-6
10.00 Nattvardsgudstjänst i Myråskyrkan
tillsammans med Bodakyrkan
Rebecka Benjaminsson Larsson
Sång Birgitta Felle


Söndagen den 23
Den högstes profet, Ev Luk 1:57-66,
GT Jer 22:1-4, Ep Apg 13:16-25, Ps 96
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Ryberg & Frick


Söndagen den 30
Kallelsen till Guds rike, Ev Joh 1:35-46,
GT 5 Mos 7:6-9, Ep Rom 8:28-30, Ps 65:2-5
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång Viktoria Eriksson


Juli


Söndagen den 7
Förlorad och återfunnen, Ev Luk 15:8-10,
GT Jes 51:1-3, Ep Ef 2:1-10, Ps 119:170-176
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Staffan Oscarsson


Söndagen den 14
Att inte döma, Ev Joh 8:1-11, GT Sak 7:8-10,
Ep Rom 14:11-14, Ps 62:2-9
10.00 Nattvardsgudstjänst
Gösta Moberg


Söndagen den 21
Sänd mig, Ev Matt 16:13-20, GT Jes 6:1-8,
1 Petr 2:4-10, Ps 40:6-12
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Tommy Holmberg


Söndagen den 28
Efterföljelse, Ev Matt 16:24-27, GT Am 7:10-15,
Ep 1 Thess 2:1-87, Ps 15
10.00 Gudstjänst
Gull-Britt Byhlin
Diktläsning Kerstin Karlsson


Augusti


Söndagen den 4
Jesus förhärligad, Ev Mark 9:1-13, GT
2 Mos 34:27-35, Ep 2 Kor 3:9-18, Ps 89:12-18
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Hans Dahlgren


Söndagen den 11
Andlig klarsyn, Ev Matt 7:22-29, GT Ords 7:1-3,
Ep 1 Kor 3:10-15, Ps 119:30-35
10.00 Gudstjänst
Åke Andersson
Sång Birgitta Felle


Söndagen den 18
Goda förvaltare, Ev Luk 12:42-48,
GT Ordsp 3:27-32, Ep 4:20-28, Ps 8
10.00 Gudstjänst i Bodakyrkan
Miriam Henriksson


Söndagen den 25
Nådens gåvor, Matt 18:18-22, GT 2 Mos 19:3-8,
Ep Rom 12:3-8, Ps 28:6-9
10.00 Gudstjänst
Ingvar Lundqvist
Sång Ellinor och Mattias Andréasson


Tisdagen den 27
18.00 Stick- och handarbetscafé


September


Söndagen den 1
Församlingsdag på Nimbus, Öckerö
9.00 Avresa från Myråskyrkan
11.00 Gudstjänst med efterföljande lunch


Torsdagen den 5
16.30 Städning av kyrksalen
19.00 Bön


Söndagen den 8
Friheten i Kristus, Ev Luk 13:10-17,
GT Jes 38:1-6, Ep Rom 8:18-23, Ps 145:13b-18
10.00 Gudstjänst
Birgitta, Harald, Lena, Lena & Stig


Tisdagen den 10
18.00 Stick- och handarbetscafé
Onsdagen den 11
15.00 RPG-träff i Lutherska Missionskyrkan
Maria Nielseus, Äldreombud


Söndagen den 15
Medmänniskan, Ev Matt 5:38-48,
GT 5 Mos 15:7-11, Ep Rom 13:8-10, Ps 103:1-6
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Brämhults kyrka


Torsdagen den 19
19.00 Bön


Söndag den 22
Enheten i Kristus, Ev Luk 22:24-27,
GT Jes 11:10-13, Ep Fil 2:1-5, Ps 95:1-7
10.00 Nattvardsgudstjänst
Harald Eidering
Sång Birgitta Felle


Tisdagen den 24
15.00 Dagledigsamling, Ulla Brattö talar om
mission i Thailand
18.00 Stick- och handarbetscafé


Söndagen den 29
Änglarna, Ev Matt 18:7-10 & Upp 12:7-12.
GT Dan 10:15-19, Ep Apg 12:6-17, Ps 103:1
10.00 Gudstjänst
Anton Karlsson
Sång Catarina Hernström Benjaminsson


Oktober


Torsdagen den 3
19.00 Bön


Söndagen den 6
10.00 Equmeniagudstjänst
17.00 Musikmässa ”I evig tid” i Bodakyrkan


Tisdagen den 8
18.00 Stick- och handarbetscafé