Myråskyrkan © 2015

Verksamhet som finns i Myråskyrkan


Aktuellt


Om ni har frågor om någon av grupperna ring eller maila:

Mattias Andreasson

0705-32 59 38

mademattias@gmail.com

Välkommen till Myråskyrkans hemsida!

Ovan kan ni se vår kyrka som ligger mitt i Brämhult som ligger nära Borås.

Stickcafé (tider se kalendern)


Dagledigträffar (tider se kalendern)Kören träffas måndagar kl. 19:30-21:00 jämna veckor